ผู้เขียน หัวข้อ: รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมก  (อ่าน 832 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 61
  • 2d30af288e9109ba19f314b71c3dd8a7a613ed41
    • ดูรายละเอียด


รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561

11 มิถุนายน 2561 เวลา09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมดังกล่าวนี้ นอกจากวาระการประชุมเพื่อทราบในภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้มีพิจารณาในเรื่องที่สำคัญได้แก่
1.การพิจารณาเลือกผู้แทนรองอธิการบดี ผู้แทนคณบดี ผู้แทนผู้อำนวยการ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจำนวน 4 ราย

2.การพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์ภิชาน จำนวนหนึ่งราย

3.การพิจารณาผลประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากระดับชำนาญการ เป็นชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย
และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวีโรจน์ เรื่อง / พรรณพัชร์ ภาพ