ผู้เขียน หัวข้อ: ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบหลักสูตรระดับสาขาวิชาประจำปีการศึกษา ๒๕๖  (อ่าน 663 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 61
  • 2d30af288e9109ba19f314b71c3dd8a7a613ed41
    • ดูรายละเอียด


วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบหลักสูตรระดับสาขาวิชาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม 1124 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับสาขาวิชาทั้ง 7 หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้เกียตริมาเป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำ มคอ.7 ให้กับหัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเพื่อนำมาปรับใช้ใน มคอ.7 ของสาขาวิชาต่อไป