ผู้เขียน หัวข้อ: รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มหาวิ  (อ่าน 877 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 61
  • 2d30af288e9109ba19f314b71c3dd8a7a613ed41
    • ดูรายละเอียด


ช่วงเช้า วันที่ 15 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งการประชุมมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 5.1 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ... และระเบียบวาระที่ 5.2 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ... โดยทั้งสองวาระมี ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์เป็นผู้นำเสนอ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32

--ณาฐวดี พุทธวงค์ รายงาน/ถ่ายภาพ