ผู้เขียน หัวข้อ: สวนสุนันทาจับมือดุสิตธานี เล็งผลยกระดับคหกรรมร่วมกันทั้งบุคลากรและงานวิจัย  (อ่าน 872 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 61
  • 2d30af288e9109ba19f314b71c3dd8a7a613ed41
    • ดูรายละเอียด


วันนี้ (15 มิถุนายน 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยดุสิตธานี มุ่งเน้นความร่วมมือในทางสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ระหว่างกัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ พรประภา อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะได้ร่วมมือกับคณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี ในการสนับสนุนฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ของทั้งสองสถาบันให้มีศักยภาพสูงสุดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการประกอบอาหารไทย อาหารยุโรป ขนมไทย และเบเกอรี่ โดยจะเน้นวิธีการแลกเปลี่ยนวิทยากรระหว่างกัน ตลอดจนจัดการอบรมสำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิต บุคลากรของทั้งสองแห่ง

และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการบริการวิชาการให้แก่สังคมและผู้ที่มีความสนใจทั่วไปซึ่งอาจจจะนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ทั้งสองสถาบันจะได้ร่วมกันพัฒนางานค้นคว้าวิจัยในด้านสาขาคหกรรมศาสตร์แขนงต่างๆ ร่วมกันอีกด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวในที่สุด

รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง : รายงาน / รังสรรค์ ถาวรสิวะวงษ์ : ภาพ