ผู้เขียน หัวข้อ: คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ประธานการประชุม พ  (อ่าน 766 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 61
  • 2d30af288e9109ba19f314b71c3dd8a7a613ed41
    • ดูรายละเอียด
คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ประธานการประชุม พร้อมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอเรื่องพิจารณาช่วงเช้าวันนี้ (19มิ.ย.61) คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ประธานการประชุม พร้อมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอเรื่องพิจารณา
- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 1 ราย
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 3 ราย
- (ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกาศเรื่องการจัดกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งผู้ปฏิบัติการ
- (ร่าง) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานมหาวิทยาลัย
- (ร่าง) ประกาศ เรื่องกำหนดวันทำงาน เวลาทำงาน วันหยุดงานตามประเพณีและวันหยุดประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย
- (ร่าง) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ
- (ร่าง) ประกาศ เรื่องเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับการเสนอขอเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี