ผู้เขียน หัวข้อ: สวนสุนันทาส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ด้วย "นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์" (AI)  (อ่าน 730 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 61
  • 2d30af288e9109ba19f314b71c3dd8a7a613ed41
    • ดูรายละเอียด


     วันที่ 8 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานและวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 โดย รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม มีใจความสำคัญว่า "มหาวิทยาลัยของเรากำลังนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีส่วนช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะต่อไปตั้งเป้าหมายการลดปริมาณค่าใช้จ่ายพลังงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อเดือนให้ลดลงมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อจะได้นำงบประมาณจากการประหยัดพลังงานมาเป็นเงินรางวัลให้แก่บุคลากรและพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาคมทุกภาคส่วนด้วยจึงจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้"     ในการอบรมครั้งนี้ ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ ผศ.พศวีร์ ศรีโหมด ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังจำนวนมาก

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
พรรณพัชร์ เกษประยูร : ถ่ายภาพ